Utvalgt bilde

Klimakrise

Vårt engasjement deles av et globalt initiativ som støtter reiselivsbedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner, som alle ønsker å være en del av løsningen.
Hurtigkoblinger

Vi har sluttet oss til Tourism Declares, et initiativ som støtter reiselivsbedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner i å erklære klimakrise og iverksette målrettede tiltak for å redusere sine karbonutslipp i henhold til rådene fra FNs klimapanel (IPCC) om å redusere de globale karbonutslippene til 55% under 2017-nivå innen 2030.

I likhet med alle signatarene har vi forpliktet oss til følgende fem tiltak:

Utvikle en "klimakriseplan" i løpet av de neste 12 månedene, som beskriver våre intensjoner om å redusere karbonutslippene i løpet av det neste tiåret.

Dele en innledende offentlig erklæring om vår "klimakriseplan", og oppdatere om fremdriften hvert år.

Akseptere gjeldende råd fra FNs klimapanel om behovet for å kutte de globale karbonutslippene til 55% under 2017-nivåene innen 2030 for å holde planeten innenfor 1,5 graders oppvarming. Vi vil sørge for at vår "Climate Emergency Plan" representerer tiltak som er utformet for å oppnå dette som et minimum, gjennom å levere transparente, målbare og økende reduksjoner i de totale karbonutslippene per kunde som følge av vår virksomhet og reisetjenestene vi selger.

Oppfordre våre leverandører og partnere til å avgi den samme erklæringen, dele beste praksis blant likemenn og delta aktivt i Tourism Declares-fellesskapet.

Ta til orde for endring. Vi anerkjenner behovet for systemendringer i hele bransjen for å fremskynde en rettferdig overgang til karbonfri turisme.

Vurder også å deklarere på www.tourismdeclares.com, og følg med på @tourismdeclares på Twitter, Facebook eller Linkedin.